Visi dan Misi

Visi dan Misi SMPN 33
Visi :

BERTAQWA, BERKEPRIBADIAN, BERKOMPETENSI DAN BERPRESTASI

Misi :

Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembacaan dan pemahaman tafsir ayat-ayat suci Al-Quran
Membiasakan pengamalan ibadah: sholat sunat dhuha, sholat Dzuhur berjamaah, ibadah Jumat, pembinaan akhlak muslimah, pengajian rutin bulanan, pengajian menjelang bulan Ramadhan, pesantren Ramadhan, pengelolaan qurban, dan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
Mengembangkan kepribadian yang luhur melalui pembiasaan membudayakan 3S yaitu: Senyum, Salam dan Sapa.
Menumbuhkembangkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal dan mengintegrasikannya dalam kehidupan
Meningkatkan kompetensi dalam prestasi akademik dan non akademik.
Meningkatkan daya saing di era globalisasi dengan penguasaan IT (Information Technology).
Meningkatkan pengetahuan melalui pembiasaan membaca.