Detail Guru

gambar
nama:Dalimah, S.Pd.
NIP:195812251988032001
NUPTK:4557736636300003
Tahun Sertifikasi:2010
status:PNS
pendidikan:Sarjana (S1)
pangkat golongan:
mata pelajaran :Seni Budaya (Seni Rupa)
Jenis Kelamin:Perempuan
agama:Islam
tempat lahir :Bandung
tanggal lahir :25-12-1958
alamat:Jl. Jaksa Naranata Balaendah
kodepos:40287
Telepon:02272241600